Nasze nowości


Jesteśmy będziemy uczestniczyć w CEDE 2015 — 25-ta Centralny Europejski Wystawa Produktów Stomatologicznych wktóra odbędzie się w Poznaniu, 10-12 września 2015.